آخرین خبراو بعد از برخورد عصبانی شد و با لگد به دوربین ضربه زد/ مدودف در بخشی از اعتراض‌هایش به داور اعلام میکند که:
نزدیک بود دستم بشکنه؛ دوربین رو از اینجا بردار وگرنه این لعنتی رو می‌شکنم


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید