طرفداری/ شهاب عزیزی‌خادم در برنامه فوتبال برتر دو بار تاکید کرد هیچ اشکالی ندارد اگر یک نفر با قدمش، نفسش، دعایش به تیم ملی کمک کند
رییس فدراسیون فوتبال غیرمستقیم همکاری با امیر اسکندری را تایید کرد.
شهاب عزیزی خادم که میهمان محمد حسین میثاقی بود، بعد از آنکه منتقدان خود را به سهم خواهی و گروگانگیری فوتبال ایران متهم کرد، حرفهایی زد که به نوعی‌ تأیید کننده همکاری اش با امیر اسکندری بود.
شهاب عزیزی خادم گفت چه اشکالی دارد افرادی با قلم شان یا نفس شان یا دعای شان به تیم ملی کمک کنند؟
آنهایی که سالهاست پیگیر حضور امیر اسکندری در فوتبال ایران هستند خوب به یاد دارند یک مربی که دهه هشتاد با امیر اسکندری همکاری می‌کرد معتقد بود این شخص رمال یا جادوگر نیست و فقط نفس حقی دارد.
شهاب عزیزی خادم هم به نوعی همین حرف را تکرار کرد. او در ادامه البته وقتی با این سوال مواجه شد که آیا فدراسیون جادوگر دارد، گفت هیچ وقت به این پرسش های بی پایه و اساس جواب نمی دهد اما باز هم تاکید کرد اشکالی ندارد یک نفر با قدمش، قلمش، نفسش و ... به تیم ملی کمک کند.
منابع خبری آگاه می‌گویند امیر اسکندری از دوستان نزدیک حمید مهرعلی و شهاب عزیزی خادم است و پسرش علی اسکندری با شهاب عزیزی خادم در شرکت آتیه پردازان تیوا شراکت داشت.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید