طرفداری/ گل تماشایی سباستین تیل به اینترمیلان (اینتر 1-1 شریف تیراسپول).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید