خبرآنلاین/ ملی پوشان با رئیس فدراسیون بر سر رقم پاداش به توافق رسیدند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال خواهان تغییر رقم پاداش های خود شدند و در این زمینه با رئیس فدراسیون فوتبال به توافق رسیدند. البته تاکید فدراسیون این بود که عدد پاداش های داخل و خارج از خانه به خاطر برد طوری باشد که جمع شان به 9 برسد! ظاهرا این عدد عدد شانس تیم ملی است. ملی پوشان ابتدا برای برد داخل خانه 4 و برای برد خارج از خانه 6 هزار دلار مدنظر داشتند. فدراسیون اما عدد 3.5 برای بردهای داخل خانه و عدد 5.5 را برای بردهای خارج از خانه پیشنهاد داد که جمع شان به عدد 9 می رسد. عزیزی خادم به بازیکنان اعلام کرد با توجه به این کاهش رقم، پاداش ها را به یورو پرداخت خواهد کرد. ظاهرا عدد 9، 7 و 11 در تیم ملی عددهای مهمی هستند و برنامه ها طوری ریخته می شود که همه چیز حول محور همین سه عدد باشد. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید