فارس/ ویلیان میمبلا تأئیدیه دریافت مطالباتش را به فیفا ارسال کرد تا تراکتور یک گام دیگر به باز شدن پنجره نقل و انتقالتیش نزدیک شود.
به‌دنبال پرداخت تمامی بدهی‌های خارجی منجر به بسته شدن پنجره‌ نقل و انتقالاتی باشگاه تراکتور، تائیدیه دریافت مطالبات میمبلا نیز به فیفا ارسال شد.
فیفا برای چهار پرونده دستور رفع منع نقل و انتقال را داده است و باشگاه تراکتور منتظر ارسال تأئیدیه از طرف وکیل مازولا است که با تحقق این امر، پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور باز خواهد شد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید