طرفداری/ وینگر آرژانتینی از حضور در پاریس شادمان است. 
آنخل دی ماریا انتقالش به پاریسن‌ژرمن را "بهترین تصمیم زندگی" اش توصیف کرده است. 
به نقل از تله فوت، آنخل دی ماریا سال گذشته در آخرین ماه های قراردادش با پاری سن ژرمن قرار داشت اما تصمیم گرفت که به همکاری اش با این باشگاه ادامه دهد. دی ماریا در این خصوص می گوید.
 آمدن به اینجا (پاری سن ژرمن) بهترین تصمیم زندگی من بود. به خاطر خیلی چیزها، شهر، مردم و ... یکی از دخترهای من هم در این شهر به دنیا آمده است. همین شد که وقتی چند ماه قبل در اواخر قراردادم با پاری سن ژرمن قرار داشتم، تصمیم گرفتم دو سال دیگر به حضورم در پاریس ادامه دهم، زیرا خانواده ام در این شهر بسیار خوشحال اند. 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید