ورزش 3/ با اعلام فدراسیون فوتبال مرتضی محصص در جلسه آنلاین کمیته فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت خواهد کرد. 
این نشست 27 آبان ماه برگزار می شود که می تواند تصمیمات مهمی برای فوتبال آسیا و ایران به همراه داشته باشد. یکی از این تصمیمات می تواند برگزاری مراحل باقی مانده کلاس مربیگری حرفه ای در ایران باشد که به دلیل فوت مدرس خارجی آن متوقف شده است. از آنجایی که اعلام شده بود در سال 2021 تمام سرمربیان حاضر در لیگ برتر هم باید دارای مدرک حرفه ای باشند فدراسیون فوتبال باید برای برگزاری دوره جدید این کلاس هم اقدام کند چرا که هم اکنون برخی از مربیان لیگ برتری فاقد این مدرک هستند. 
قرار است در این نشست مرتضی محصص پیشنهادات فدراسیون فوتبال در مورد مسایل فنی فوتبال را مطرح کند و در ادامه دستاوردهای آن از سوی سایت فدراسیون فوتبال اعلام خواهد شد.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید