ورزش 3/ مهدی : آمادگی ورود تماشاگران به ورزشگاه را داریم

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید