ورزش 3/ مشاجره لفظی سیدصالحی و رضا مهاجری درباره مدیریت باشگاه پدیده.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید