طرفداری/ گل کای هاورتس به ساوتهمپتون (چلسی 1-0 ساوتهمپتون).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید