طرفداری/ گل چه آدامز به چلسی (چلسی 1-1 ساوتهمپتون).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید