آخرین خبر/ با صدور حکمی از سوی "استفان فوکس" رییس تشکیلات اتحاد از طریق ورزش (UTS)، رییس AIMS و نایب رییس "گایسف" به عنوان سازمان های بین المللی رسمیت دهنده فدراسیونهای بین المللی و جهانی تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک (IOC)، جواد نصیری رییس انجمن موی تای ایران و عضو شورای ریاست فدراسیون بین‌المللی موی تای به عنوان «سفیر عالی ورزش در جهان» منصوب شد.
به گزارش آخرین خبر و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در بخشی از متن حکم انتصاب رییس انجمن موی تای ایران آمده است: «آقای جواد نصیری مدافع برتری، احترام و دوستی به عنوان سه ارزش اساسی المپیزم بوده و برابری و عدم تبعیض را در ورزش به نمایش گذاشته و از ورزش به عنوان ابزاری برای درک فرهنگ و صلح استفاده کرده است.
او مروج برابری جنسیتی در ورزش بانوان ایران بوده و حجاب را نه تنها در موی تای بلکه در جهان ورزش به خوبی به تایید رسانده و همچنین مشوق برابری جنسیتی از طریق معرفی داوران و مربیان زن ایرانی به رسمیت شناخته شده در سراسر جهان بوده وباعث ارتقاء جایگاه ایران فراتر از یک میدان ورزشی و اتاق های جلسات، شده است.
ما علاقمند به تداوم مشارکت های نزدیک با ایران و آقای جواد نصیری یکی از سُفرای ورزشی‌مان هستیم.
گفتنی است "استفان فوکس" مسئولیت دبیرکلی فدراسیون بین المللی موی تای را نیز بر عهده دارد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید