فارس/ مدافع نساجی مازندران گفت: نتیجه آنطور که باید و شاید پیش نرفت و حق مان باخت نبود.
امیرمهدی جانملکی پس از شکست نساجی مقابل پرسپولیس اظهار داشت: بازی سختی بود، آنها تیم بزرگی هستند و ما هم تمام تلاش مان را کردند. تیم دست و پا بسته ای نبودیم و موقعیت هایی را ایجاد کردیم.
وی در مورد نتیجه گفت: نتیجه آنطور که باید و شاید پیش نرفت و حق مان باخت نبود. امیدوارم بازی بعدی جبران کرده و دل هواداران مان را شاد کنیم.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید