طرفداری/ گل وستون مک کنی به ساسولو (یوونتوس 1-1 ساسولو).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید