طرفداری/ گل دنیلو دی آمبروزیو به امپولی (امپولی 0-1 اینتر).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید