طرفداری/ گل فدریکو دی مارکو به امپولی (امپولی 0-2 اینتر).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید