آخرین خبر/دوره 21ام رقابتهای لیگ برتر را پیش رو داریم شما میتوانید در مسابقه پیش بینی فوتبال شرکت کنید و برنده 500هزارتومان جایزه شوید.
گزارش برندگان مسابقه پیش بینی و همچنین تصویر رسید واریز جوایز را میتوانید در این خبر ملاحظه کنید.

برنده هفته شانزدهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
عسل13560913XXXX13932

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته چهاردهم و پانزدهم

برنده هفته پانزدهم :

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
S88251820905XXXX17539

برنده هفته چهاردهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
میرزا عادلی0916XXXX82940

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته یازدهم, دوازدهم و سیزدهم

برنده هفته سیزدهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
لنگی،نباشیم.*0918XXXX52541

برنده هفته دوازدهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
D32957820939XXXX23936

برنده هفته یازدهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
javadbd0916XXXX99837

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته دهم

کلیک کنید - هدیه برندگان هفته هشتم تا دهم پرداخت شد

برنده هفته دهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
boridanim11310917XXXX86240

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته هشتم و نهم

برنده هفته نهم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
وحید_نجفی0930XXXX98640

برنده هفته هشتم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
D21826310913XXXX42034

کلیک کنید - هدیه برندگان هفته های پنجم تا هفتم پرداخت شد

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته هفتم

برنده هفته هفتم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
amirmahdisoltaniz0991XXXX71241

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته ششم

برنده هفته ششم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
O99063820939XXXX72940

کلیک کنید - ویدئو معرفی برنده هفته پنجم

برنده هفته ی پنجم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
karen_13960912XXXX96536

کلیک کنید - هدیه برندگان هفته های اول تا چهارم پرداخت شد

کلیک کنید - ویدئو مربوط به قرعه کشی و اعلام برندگان هفته اول تا چهارم

برنده هفته ی چهارم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
J10290420913XXXX51534

برنده هفته ی سوم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
amir_reza_hamidi0992XXXX84128

برنده هفته ی دوم:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
M48706620919XXXX27433

برنده هفته ی اول:

نام کاربریشماره تلفن همراهامتیاز
D33056220992XXXX77937


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید