ورزش 3/ به نظر می‌رسد که جنجال‌ها پیرامون درخواست برکناری هربرت هاینر و دیگر مربیان بایرن ادامه دارد. 
وقتی اولیور کان پس از اجلاس سالانه در ساعت 2:10 صبح از دفتر بیرون  آمد، لبخندی با خستگی بر لب داشت اما کاملا آرام به نظر می‌رسید. اتفاقی که صبح فردا کاملا فرق می‌کرد. 
وقتی کان در ساعت 10:25 صبح روز بعد به ساختمان اصلی باشگاه رسید، در ماشینش بسیار عصبانی دیده شد و در حالی با تلفنش صحبت می‌کرد که حالت خشمگینش به خوبی قابل رویت بود. 
او دقایقی را بیرون ورودی پارکینگ زیرزمینی این ساختمان متوقف شد و به بحث و جدال پشت تلفن ادامه داد، شاید خبرهای مربوط به اجلاس سالانه پرهیاهو را خوانده بود. 
این جلسه مسلما در روز بعدی نیز همچنان موضوع بحث اصلی در طبقه مدیریتی این باشگاه بود. 
در حالی که یولیان ناگلزمان مشغول تمرین دادن تیمش در آخرین جلسه تمرینی محرمانه برای رویارویی با آرمینیا بیله‌فلد بود، کان وارد دفتر هربرت هاینر شد تا به ادامه بحث‌های مطرح شده بپردازد. 
هاینر کمی بعد به تنهایی به سمت رختکن بایرن حرکت کرد، در حالی که کان او را همراهی نمی‌کرد. هر دوی این مدیران حالا باید درباره پیامدهای این شب جنجالی محتاط باشند، در حالی که فریادها و شعارهای هواداران بایرن و درخواست آنها برای برکناری هاینر و دیگر اعضای هیئت مدیره همچنان ادامه دارد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید