تسنیم/ سازمان لیگ اعلام کرد که حیدر بهاروند با حکم عزیزی خادم؛ رئیس مجمع سازمان لیگ، رئیس قانونی و رسمی این سازمان است.
 سایت سازمان لیگ نوشت:
«شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس مجمع سازمان لیگ در تاریخ 20 اسفند 1399  حیدر بهاروند را به سمت ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران منصوب کرد. 
با این حال برخی افراد که یقینا اطلاعات کافی از اساسنامه فدراسیون و اساسنامه سازمان لیگ ندارند در روزهای گذشته مدعی شده‌اند حیدر بهاروند سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران است و مدت این سرپرستی به سر آمده این در حالی است که سازمان لیگ فوتبال ایران یک سازمان کاملا خصوصی  و مستقل است که دارای اساسنامه و آئین‌نامه مصوب می‌باشد.
طبق ماده 41 اساسنامه فدراسیون فوتبال، رئیس کمیته مسابقات (نایب رئیس دوم) می‌تواند رئیس سازمان لیگ نیز باشد، بنابراین ریاست سازمان لیگ فوتبال الزامی برای نایب رئیسی فدراسیون نیست.
ضمن اینکه طبق بند 7 ماده 33 اساسنامه فدراسیون مصوب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آقای حیدر بهاروند سرپرست نایب رئیسی دوم فدراسیون فوتبال تا برگزاری مجمع بعدی می‌باشد، حسب اساسنامه فدراسیون، رئیس سازمان لیگ اصولا می‌تواند نایب رئیس دوم نباشد. در ضمن جهت اطلاع در اساسنامه فدراسیون فوتبال هیچ اشاره‌ای به زمان مدیریت یا زمان سرپرستی سازمان لیگ نشده زیرا سازمان لیگ یک سازمان کاملا خصوصی و مستقل است».

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید