طرفداری/ گل سانه به آرمنیابیله‌فلد (بایرن‌مونیخ 1-0 آرمنیابیله‌فلد).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید