طرفداری/ گل زیبای چالهان‌اوغلو به ونتزیا (ونتزیا 0-1 اینترمیلان).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید