طرفداری/ نفت مسجدسلیمان از نظر میانگین کسب امتیاز سخت ترین حریف تیم پرسپولیس در سالهای گذشته بوده است
پرسپولیس در 8 بازی آخر خود مقابل نفت مسجدسلیمان صاحب 2 برد، 5 مساوی و یک باخت شده است.
در بازیهای گذشته پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان نتایج زیر به دست آمده است:
پرسپولیس 1-1 نفت مسجدسلیمان - لیگ چهاردهم حرفه ای
پرسپولیس 2-2 نفت مسجدسلیمان - لیگ چهاردهم حرفه ای
پرسپولیس 0-0 نفت مسجدسلیمان - لیگ هجدهم حرفه ای 
پرسپولیس 0-0 نفت مسجدسلیمان - لیگ هجدهم حرفه ای 
پرسپولیس 0-1 نفت مسجدسلیمان - لیگ نوزدهم حرفه ای
پرسپولیس 2-1 نفت مسجدسلیمان - لیگ نوزدهم حرفه ای
پرسپولیس 0-0 نفت مسجدسلیمان - لیگ بیستم حرفه ای 
پرسپولیس 2-0 نفت مسجدسلیمان - لیگ بیستم حرفه ای
پرسپولیس در سالهای اخیر ضعیف ترین نتایج خود را بین تیم هایی که حداقل 5 بازی برابر آنها داشته برابر همین تیم نفت مسجدسلیمان کسب کرده است.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید