طرفداری/ گل رافا میر به رئال‌مادرید (رئال‌مادرید 0-1 سویا).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید