ورزش 3/ هوشنگ نصیرزاده در مصاحبه ای به درخواست مهرداد سراجی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای شفاف سازی پاسخ داده است.
هوشنگ نصیرزاده در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، در مورد اظهار نظر مهرداد سراجی که گفته است خود را موظف به دفاع از حقوق باشگاه های فوتبال کشور می داند، اظهار داشت: اساسنامه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ کاملا همه مسایل را تشریح کرده و وظایف به خوبی در آن تعریف شده است. آقای سراجی نمی تواند به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال خود را فقط در یک موضوع  مدافع بداند و از سایر موارد غافل باشد زیرا شرح وظایف هیات رییسه فدراسیون فوتبال تفکیکی نیست و وظایف افراد موضوع بندی نشده و همه اعضای هیات رییسه  دارای مسئولیت مشترک در امور محوله هستند. ایشان اگر چه نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه فدراسیون است ولی مسئولیت ایشان عام است و تخصصی نیست.
نصیرزاده افزود: ایشان تاکنون در جلسات هیئت رئیسه سازمان لیگ حضور نداشته‌اند و از جزئیات مطلع نیستند زیرا تمامی گزارشات مالی به نمایندگان کلیه باشگاه ها داده شده و بازرسی از امور مالی توسط واحد‌های  نظارتی نیز به انجام رسیده و شفافیت آن به ذینفعان اعلام شده است. از طرفی موضوع عجیب تاخیر در برگزاری مسابقه پرسپولیس و نفت نیز ربطی به سازمان لیگ نداشته و حتی باعث تعجب ما نیز شده بود و به  زیاده‌خواهی یک شرکت دولتی مربوط بود . 
وی اضافه کرد : بنده فعلا به عنوان نماینده باشگاه ها در هیات رئیسه سازمان لیگ حضور دارم و در چارچوب قوانین و مقررات اساسنامه و آئین نامه های سازمان لیگ از حقوق باشگاه ها دفاع می کنم و در تمام جلسات و بدون غوغا سالاری عملی شده است چون ایشان مدعی عدم شفافیت در سازمان لیگ شده اند لذا باید خدمت همه اهالی فوتبال و مردم عزیز اعلام کنم خزانه دار و مدیر مالی سازمان لیگ در ماه گذشته با مدیران مالی تمامی باشگاه های لیگ برتری جلسات مالی را برگزار کرده و گزارش مالی هر باشگاه را به مدیرمالی باشگاه مربوطه تحویل داده است و لذا اجازه بدهید خود این باشگاهها مدعی عدم شفافیت مالی شوند نه دوستی که از سایر باشگاهها مطلع نیست.
 نصیرزاده ادامه داد: چون تمامی هزینه ها و درامدهای باشگاه ها با جزئیات در اختیار خود باشگاه ها قرار گرفته و مدعی عدم شفافیت نیستند اما افراد دیگر نباید در این بین از پاپ کاتولیک تر شوند.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید