طرفداری/ وزنه‌برداری ایران روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد.
وزنه‌برداری ایران با رکوردهای متوسطش عملا توان رویارویی با وزنه‌بردرای روز دنیا را ندارد.
غیبت مردانی مثل علی داوودی، سهراب مرادی و کیانوش رستمی باعث شده ایران در مسابقات جهانی شانس کسب مدال مجموع را نداشته باشد.
رکوردهای ورودی مردان وزنه برداری ما فاصله ای عمیق را با رکورد های بین المللی نشان می دهد.
رکورد اولیه وزنه‌برداران به شرح زیر است: 
* بخش مردان
دسته 81 کیلوگرم:
میر مصطفی جوادی ـ رکورد ورودی 360 کیلوگرم 
مرتضی بیگلری ـ رکورد ورودی 350 کیلوگرم 
دسته 89 کیلوگرم:
محمد زارعی ـ رکورد ورودی 370 کیلوگرم 
حسین سلطانی ـ رکورد ورودی 345 کیلوگرم 
دسته 96 کیلوگرم: 
رضا دهدار ـ رکورد ورودی 385 کیلوگرم 
ایوب موسوی ـ رکورد ورودی 375 کیلوگرم 
 دسته 102 کیلوگرم:
رسول معتمدی ـ رکورد ورودی 395 کیلوگرم
امیر حقوقی ـ رکورد ورودی 385 کیلوگرم 
دسته 109 کیلوگرم:
امیر عزیزی ـ رکورد ورودی 385  کیلوگرم 
علیرضا سلیمانی ـ رکورد ورودی 385 کیلوگرم 
دسته 109+ کیلوگرم:
آیت شریفی ـ رکورد ورودی 410 کیلوگرم 
علیرضا یوسفی ـ رکورد ورودی 405 کیلوگرم
فاصله رکوردهای ورودی ورزشکاران ما با رکورد جهانی بین 40 تا 75 کیلو است و این نشان می دهد در دوره اخیر مسابقات جهانی ایران شانس کسب یک مدال را هم نخواهد داشت، امیدواریم نسل آینده وزنه برداری ایران رشدی مناسب در آتیه نزدیک داشته باشد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید