طرفداری/ گل مارتینز به اسپتزیا از روی نقطه پنالتی (اینتر 2-0 اسپتزیا).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید