طرفداری/ پس از پایان جلسه تمرینی امروز، چند هوادار بلوگرانا برخورد غیرمنتظره‌ای با اومتیتی داشته‌اند.
اتفاقی که چند هفته قبل برای رونالد کومان رخ داده بود، برای مدافع فرانسوی بارسلونا تکرار شد.
به نقل از الچرینگیتو، پس از پایان جلسه تمرینی امروز بارسلونا، اتفاقی عجیب رخ داده است. ساموئل اومتیتی در حال ترک محل تمرین بود که سه هوادار بارسلونا با قرار گرفتن در مقابل خودروی او، باعث توقفش می شوند. با وجود بوق زدن اومتیتی، این افراد از سر راه کنار نرفتند و حتی چند ضربه مشت را به بدنه ماشین او کوبیدند. موضوعی که باعث عصبانیت مدافع فرانسوی شد و او را وادار به خروج از خودرو کرد.
طبق گزارشات، اومتیتی خطاب به ان اشخاص گفته:

 بیاید اینجا! شما بابت این ماشین پول دادید؟ می دانید احترام یعنی چه؟
بعد از این جملات، اومتیتی به داخل خودرو برگشت و محل حادثه را ترک کرد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید