خبر ورزشی/ یکی از انتقادات کارشناسان به دراگان اسکوچیچ در تیم ملی عدم دعوت وریا غفوری مدافع راست استقلالی ها بوده است.
کاپیتان با تجربه استقلالی ها در سال های گذشته یک پای ثابت اردوهای تیم ملی بوده است اما پس از روی کارآمدن دراگان اسکوچیچ دیگر رنگ پیراهن تیم ملی را به خود ندیده است.
در همین ارتباط خبردار شدیم دراگان اسکوچیچ از آنالیزورهای خودش خواسته است بازی های وریا غفوری در استقلال را با دقت تماشا کرده و آنالیز دقیقی از او به دستش برسانند.
ماحصل این آنالیز و دیدن فیلم بازی های وریا غفوری توسط آنالیزورهای تیم ملی این بوده که کاپیتان استقلال میل هجومی زیادی دارد اما به عقب برنمی گردد و منطقه راست را آماج حملات خریفان کرده است!
دراگان اسکوچیچ در جواب دوستان و نزدیکان و حتی فدراسیونی ها برای عدم دعوت وریا غفوری به آنالیز مورد نظر اشاره می کند و ...


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید