آخرین خبر/ دقیقه 47: ضریه سر وحیدی امیری از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید