طرفداری/ گل دنزل دومفریز به رم (آاس‌رم 0-3 اینتر).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید