مهر/ کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به صورت رسمی رای تعلیق محرومیت امیر قلعه نویی سرمربی تیم گل گهر سیرجان را اعلام کرد.

کمیته استیناف در خصوص درخواست استیناف امیر قلعه نویی و سعید الهویی (سرمربی و مربی گل گهر) دائر بر تعلیق باقیمانده مدت محرومیت که امیر قلعه نویی به مدت ۳ ماه از همراهی تیم خود محروم بوده و به مبلغ ۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و سعید الهویی نیز به مدت ۲ ماه از همراهی تیم خود محروم و به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند، اعلام کرد نظر به محتویات پرونده و فقدان سابقه محکومیت قطعی در فصل جاری قرار تعلیق اجرای یک دوم محرومیت باقیمانده نامبردگان به مدت یک فصل ورزشی اعم از لیگ برتر و جام حذفی صادر کرد و چنانچه افراد فوق در طی دوران تعلیق مجددا مرتکب تخلفی شوند، مجازات اصلی تعلیق شده به علاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا خواهد شد.
در رای دیگر کمیته استیناف هم آمده است: «در خصوص درخواست رسول طهماسبی، بازیکن سابق تیم فوتبال سردار بوکان که وی به مدت ۶ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتسال ساحلی محکوم شده بود و دائر به تعلیق یک دوم محرومیت مذکور، نظر به محتویات پرونده و احراز تنبه نامبرده و توجها به فقدات سابقه محکومیتی دیگر، مستندا به ماده ۱۰۷ و بندهای ۱۵،۱۳،۱۲،۱۰،۹، ۸،۷،۶ و ۵ماده ۱۱۲ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، قرار تعلیق اجرای یک دوم محرومیت شش ماهه باقیمانده پس از احراز و اجرای یک دوم محرومیت مذکور به مدت یکسال صادر و اعلام می شود.این رای قطعی است.»


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید