طرفداری/ نامی از پرسپولیس بین ترین‌های لیگ برتر دیده نمی‌شود.
جدول بهترین‌های لیگ برتر حکایت از آن دارد پرسپولیس هیچ سهمی در جدول بهترین ها ندارد و استقلال هم کمترین سهم ممکن را دارد و جای دیگر تیم ها در این بخش بیشتر شده است.
در این جدول، تیم های سپاهان، آلومینیوم و گل گهر همه عناوین برتر را درو کرده اند:
بیشترین برد: سپاهان با 5 برد
کمترین باخت: گل گهر، آلومینیوم و استقلال بدون باخت
بیشترین گل زده: سپاهان و گل گهر با 12 گل زده
کمترین گل خورده: آلومینیوم اراک با 1 گل خورده
بهترین تفاضل گل: سپاهان و گل گهر و آلومینیوم با تفاضل 7+
بیشترین امتیاز: سپاهان و گل گهر و آلومینیوم با 16 امتیاز
اما در جدول بدترین ها نام پدیده می درخشد، تیم فوتبال پدیده در این جدول، کمترین برد، بیشترین باخت، کمترین گل زده، بیشترین گل خورده، بدترین تفاضل گل و کمترین امتیاز را در مسابقات فوتبال لیگ برتر به نام خود زده است. پدیده در جدول بدترین های لیگ برتر تا اینجای کار هیچ رقیبی ندارد و با ضعف مفرط بدترین تیم فوتبال لیگ برتر تا اینجای کار به حساب می آید!


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید