آخرین خبر/ اعتراض هادی ساعی عضو کمیسیون ورزشکاران OCA به تصمیمات کمیته ملی المپیک:
4 نفرانتصابی رئیس کمیته ملی المپیک نباید قبل از انتخاب رئیس کمیسیون ورزشکاران معرفی می شدند


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید