طرفداری/ گل متس ریتس به پاریسن‌ژرمن (پاریسن‌ژرمن 3-1 کلوب‌بروژ).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید