طرفداری/ گل فیکایو توموری به لیورپول (میلان 1-0 لیورپول).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید