طرفداری/ گل اوریگی به میلان روی اشتباه توموری (میلان 1-2 لیورپول).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید