فارس/ رئیس سازمان لیگ فوتبال در احکام جداگانه ای مدیر جدید فنی و توسعه سازمان لیگ و مدیرآکادمی های فوتبال را منصوب کرد.

حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در احکام جداگانه ای سرکار خانم پریا شهریاری را به عنوان مدیر فنی و توسعه سازمان لیگ فوتبال و آقای مهدی کردانی را به عنوان مدیر آکادمی های فوتبال منصوب کرد.
به این ترتیب سهیل مهدی مسئول مسابقات لیگ برتر دیگر سمتی در بخش فنی و توسعه که همان صدور مجوز حرفه ای بود را ندارد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید