طرفداری/ صحبت‌های امروز میرشاد ماجدی عجیب بود.
مهرداد سراجی، عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال در روز جمعه مورخ 19/09/1400 در یک برنامه زنده تلویزیونی مطلبی را در خصوص وضعیت آشفته مالی در فدراسیون فوتبال عنوان کرد.
مهرداد سراجی در آن برنامه گفت:
در بخش ۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال در ماده ۷۰ سال مالی فدراسیون از اول مرداد تا ۳۱ تیر سال بعد است.
او اضافه کرد:
در حال حاضر سال مالی فدراسیون در 31/04/1400 به اتمام رسیده و صورتهای مالی فدراسیون و گزارش عملکرد آن در هیات رییسه مطرح نشده است. به تبع آن اظهار نامه مالیاتی نیز تهیه نشده و فدراسیون فوتبال همچون سنوات گذشته در حالی بدون ارائه ترازنامه مالی و اظهارنامه مالیاتی وارد سال جدید مالی می‌شود که پیش از این برنامه بودجه سال آتی نیز تهیه نشده و فدراسیون فوتبال سال پیش روی خود را نیز بدون برنامه و بودجه سپری خواهد کرد.
اما میرشاد ماجدی که پیش از این در خصوص مهدی مهدوی‌کیا به عنوان سرمربی تیم ملی امید کشور اظهار مخالفت کرده و گفته بود دو حاکم در یک اقلیم نمی‌توانند کار کنند اما بعدها بدون هیچ توضیحی ظاهراً با عزیزی‌خادم کنار آمده و پذیرفت که در اقلیمی که مهدی مهدوی‌کیا حاکم آن است فعالیت کند، امروز هم در حاشیه برگزاری مجمع استان تهران گفته است:
 در بحث مالی هیات رییسه، هم مدیر مالی داریم و هم خزانه دار و اگر هر اتفاقی بیفتد نیروهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور روی این عدد و ارقام نظارت مستقیم دارد.
میرشاد ماجدی که به نظر می رسد از دانش مالی مناسبی نیز برخوردار نیست و حتی در حوزه تخصصی خودش که فوتبال است پذیرفته تحت نظر مهدوی‌کیا فعالیت کند، متوجه عمق فاجعه نشده و دل به دستگاه نظارتی خوش کرده است. یعنی اینکه اگر در این دوره نیز تخلفات متعددی رخ بدهد، همچون ادوار گذشته که بدهی‌های معوق مالیاتی و ... پرونده ویلموتس، توقیف ساختمان فدراسیون و ده ها مساله بغرنج که برپیکره ضعیف فوتبال کشور سنگینی می کند مجددا اتفاق بیفتد، دستگاه نظارتی باقیمانده دارایی و اندک حیثیت باقیمانده فدراسیون را توقیف کنند. این توجیه غیرفنی و غیرتخصصی میرشاد ماجدی که برای تطهیر چهره مالی و مدیریتی فدراسیون فوتبال خود را سپر کرده است، نه تنها عجیب است بلکه بسیار مشکوک و نگران کننده محسوب می شود.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید