ورزش 3/ سعید آذری: گروکشی‌ها باعث عدم تایید اساسنامه شده است.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید