خبر ورزشی/ یحیی گل محمدی به دوریش مدیرعامل این تیم اعلام کرده حاضر است برخی از بازیکنان تیمش را در لیست معاوضه قرار بدهد.
پرسپولیس در زمستان نقل وانتقالات شلوغی را احتمالا پشت سرخواهد گذاشت. یحیی گلمحمدی دیشب لیست بازیکنان مورد نیاز خود را تحویل درویش مدیرعامل جدید پرسپولیس داد. این در حالی است که گفته می شود سرمربی پرسپولیس نام چند لژیونر و بازیکن داخلی و البته چند بازیکن خارجی را در فهرست خود قرار داده است.
با این همه از آنجایی که سرخها باید منابع مالی خود را هم در نظر بگیرند یحیی گلمحمدی به دوریش مدیرعامل این تیم اعلام کرده حاضر است برخی از بازیکنان تیمش را در لیست معاوضه قرار بدهد.
شنیده می شود برخی بازیکنان مثل رضا اسدی، حامد پاکدل، مهدی شیری، مهدی مهدیخانی و علیرضا ابراهیمی از جمله نفراتی هستند که باشگاه روی معاوضه آنها حساب کرده است.
در ادامه باید دید سرخ ها میتوانند برخی از بازیکنان داخلی مد نظر یحیی را با معاوضه سرخپوش کنند یا نه.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید