طرفداری/ گل دنیلو پریرا به رنس (پاریسن‌ژرمن 4-0 رنس).


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید