ایسنا/ روز نخست از مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
روز نخست از سومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور از دوشنبه، ۱۳ تیر برگزار و طی آن یک رکورد ملی و پنج رکورد باشگاهی جابه جا شد.
محمدحسام مظفری موفق شد در ماده ۸۰۰ متر با ثبت زمان ۱:۵۲.۲۹ دقیقه پس از ۱۵ سال رکورد ملی رده سنی نوجوانان را بشکند. رکورد قبلی این ماده با زمان ۱:۵۲.۹۷ دقیقه متعلق به امیر مرادی بود.
علی امیریان در همین ماده با ثبت زمان ۱:۵۱.۳۶ دقیقه رکورد باشگاهی ۸۰۰ متر را نیز شکست.
امیرحسین اسدی منش توانست در ۱۰ کیلومتر پیاده روی با ثبت زمان ۴۶:۳۹.۵ دقیقه رکورد باشگاهی این ماده را که پیش از این با زمان ۴۸:۴۳.۹ دقیقه متعلق به خودش بود، ارتقا بدهد.
سجاد آقایی در ۴۰۰ متر با زمان ۴۸.۲۸ ثانیه رکورد باشگاهی این ماده را شکست. رکورد قبلی با ۴۸.۶۱ ثانیه در اختیار محمد هادی صالح نیا بود.
حسین نوری هم در ۳۰۰۰ متر با زمان ۸:۵۰.۳۶ دقیقه رکورد باشگاهی این ماده را که با ۸:۵۱.۵۳ دقیقه در اختیار خودش بود، جابجا کرد.
در پرتاب وزنه ارسلان قشقایی با رکورد ۱۸.۰۶ متر رکورد باشگاهی این ماده را ارتقا داد. رکورد قبلی با ۱۷.۵۵ متر متعلق به خودش بود.
نتایج روز نخست این مسابقات به شرح زیر است:
۱۰۰ متر
دانیال بهادری از پیام زنجان، ۱۱.۰۱ ثانیه
محمدپارسا بابایی از پیام زنجان، ۱۱.۱۵ ثانیه
محمدمهدی فریبا از مقاومت همدان، ۱۱.۱۵ ثانیه
۴۰۰ متر 
سجاد آقایی از زنیت گیلان، ۴۸.۲۸ ثانیه 
محمدحسین نیک‌ضمیر از تهران، ۴۸.۸۷ ثانیه
سینا نجفی از پیام زنجان، ۴۹.۱۳ ثانیه
۸۰۰ متر
علی امیریان از پیام زنجان، ۱:۵۱.۳۶ دقیقه 
محمدحسام مظفری از پلیمرخلیج فارس، ۱:۵۲.۲۹ دقیقه 
مهدی لقمانی از پلیمرخلیج فارس، ۱:۵۳.۴۵ دقیقه
۳۰۰۰ متر 
حسین نوری از پلیمرخلیج فارس، ۸:۵۰.۳۶ دقیقه 
سمیر اقبالی از گل‌گهر سیرجان، ۸:۵۶.۷۱ دقیقه 
امیرحسین کیوانلو تز پلیمرخلیج فارس، ۹:۰۸.۴۳ دقیقه
۱۱۰ متر بامانع 
شایان شیرازی از گل گهر سیرجان، ۱۴.۹۴ ثانیه
امیرحسین زندی از پیام زنجان، ۱۵.۱۱ ثانیه 
محمدرضا محمودی‌نژاد از شهرداری شیراز، ۱۵.۵۲ ثانیه
۱۰۰۰۰ متر پیاده‌روی 
امیرحسین اسدی‌منش از پلیمرخایج فارس، ۴۶:۳۹.۰۵ دقیقه 
محمدحسن الست از گل گهر سیرجان، ۵۰:۵۳.۰۰ دقیقع 
امیرحسین حسنی از پلیمرخلیج فارس، ۵۱:۴۲.۰۹ دقیقه
پرش سه گام 
فرید قرنجیک از پلیمرخلیج فارس، ۱۳.۹۴ متر 
علیرضا کلته از پیام زنجان، ۱۳.۹۱ متر 
علی بهرامی از گل‌گهرسیرجان، ۱۳.۵۷ متر
پرتاب نیزه 
محمداسماعیل زمانی از گل‌گهر سیرجان، ۶۰.۴۵ متر 
وحید کلته از زنیت گیلان، ۵۵.۷۱ متر 
امیرحسین منوچهر از مقاومت همدان، ۴۹.۸۲ متر
پرتاب وزنه 
ارسلان قشقایی از پلیمرخلیج فارس، ۱۸.۰۶ متر 
محمدحسین سزاوار از پلیمرخلیج فارس، ۱۵.۲۰ متر 
محمدحسین کردیان از تهران، ۱۳.۶۶ متر
۴ در ۱۰۰ متر امدادی 
هتل پیام‌زنجان، ۴۳.۶۰ ثانیه 
پلیمرخلیج فارس، ۴۴.۶۱ ثانیه 
تشک‌زنیت گیلان، ۴۵.۷۲ ثانیه


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید