ورزش 3/ تصاویر مبارزات رزمی ممکن است برای بیماران قلبی و اعصاب و روان مناسب نباشد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید