آخرین خبر/ حکم قطعی در خصوص عباس اسماعیل بیگی از سوی کمیته اخلاق صادر شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، عباس اسماعیل بیگی به موجب رأی محکومیت صادره از کمیته اخلاق به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. برهمین اساس ممانعت از هرگونه فعالیت وی در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات از سوی سازمانهای لیگ فوتبال و فوتسال، هیأت های فوتبال، کمیته ها و دپارتمانهای فدراسیون و... تا پس از اجرای رأی در دستور اجرای احکام کمیته اخلاق قرار دارد.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید