آخرین خبر/ مدتی پیش بود که فیلم میوه‌فروشی مسعود رستگار قهرمان جودوی ناشنوایان و کم‌شنوایان جهان حسابی جنجال به راه انداخت و باعث شد مسئولین قول‌هایی را برای حل مشکل این ورزشگاه مطرح کنند؛ قول‌هایی که البته گویا تنها در حد حرف باقی مانده است


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید