ورزش 3/ درخشان : عملکرد ماجدی بسیار ضعیف بود
 


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید