طرفداری/ یحیی گل‌محمدی در تمرینات اخیر تیمش روی ضربات ایستگاهی اصرار زیادی داشته است.
گویا یکی از راهکارهای کاردفنی برای باز کردن دروازه تراکتوری ها استفاده از ضربات ایستگاهی است.
خبرهای دریافتی طرفداری از تمرینات روزهای اخیر پرسپولیس حکایت از آن دارد که یحیی گل محمدی روی استفاده بهینه از ضربات ایستگاهی تاکید خاصی داشته و برخی از آیتم های تمرینی را به ارسال ها و استفاده از ضربه های ایستگاهی اختصاص داده است.
تبحر نفراتی چون مهدی ترابی، سعید صادقی و سروش رفیعی در ارسال روی دروازه، عملکرد خوبی که لوکادیا، ترابی و رفیعی در زدن ضربات ایستگاهی مستقیم دارند و توانایی زیاد بازیکنانی چون پورعلی گنجی؛ گولسیانی و علی نعمتی در سرزنی باعث شده تا آیتم های زیادی از تمرینات روزهای اخیر به استفاده از ضربات ایستگاهی و ارسال ها اختصاص پیدا کرده و کادرفنی پرسپولیس به گلزنی از این طریق در دیدار با تراکتور بسیار امیدوار باشد.
باید دید درنهایت پرسپولیس مقابل تراکتور موفق به گلزنی شده و می تواند پس از 3 کلین شیت پیاپی تراکتوریها، موفق به گلزنی شود یا نه.


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید