خبر ورزشی/ برخی از داوران مدعی قرار گرفتن در لیست داوران بین‌المللی از مدت‌ها قبل به کمیته داوران فشار آوردند که باید علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی خط بخورد.
علیرضا فغانی از لیست داوران بین المللی فوتبال ایران در سال ۲۰۲۳ خط خورده است و بعد از جام جهانی ۲۰۲۲ دیگر نمی‌تواند در بازی‌های بین المللی سوت بزند. خداداد افشاریان رییس کمیته داوران در این باره صحبت کرد و گفت با توجه به شرایط سنی و تغییر جغرافیای زندگی علیرضا فغانی تصمیم گرفت نام او از لیست داوران بین المللی خط بخورد.
اما بر اساس خبرهای رسیده هیچ یک از این ها دلیل خط خوردن نام علیرضا فغانی از لیست داوران بین المللی فوتبال ایران در سال ۲۰۲۳ نبوده است به خصوص که فیفا شرایط سنی را برای داوران برداشته است و داوران تا زمانی که در تست های آمادگی جسمانی قبول شوند می‌توانند داوری داشته باشند.
اصل ماجرا از این قرار است برخی از داوران مدعی قرار گرفتن در لیست داوران بین المللی از مدت‌ها قبل به کمیته داوران فشار آوردند که باید علیرضا فغانی از لیست داوران بین المللی خط بخورد تا یک جا برای آنها برای ورود به لیست داوران بین المللی باز شود. آنها می‌گفتند علیرضا فغانی دیگر در لیگ برتر ایران سوت نمی زند و جایز نیست جای یک سهمیه از فوتبال ایران را اشغال کند. کمیته داوران در نهایت در برابر این فشارها کمر خم کرد و علیرضا فغانی را از لیست داوران بین المللی خط زد!


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید