میزان/ مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا از فردا(شنبه) با حضور ۱۸۶ وزنه بردار از ۲۹ کشور در منامه (بحرین)آغاز می‌شود.
اولین نماینده ایران در این رقابت‌ها مجید عسکری است که در گروه B دسته ۶۱ کیلوگرم روز یکشنبه ۱۷ مهر از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران به روی تخته خواهد رفت.
دومین نماینده ایران هم پوپک بسامی است که دوشنبه ۱۸ مهر از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران در گروه A دسته ۵۹ کیلوگرم وزنه می‌زند.بسامی با رکورد ورودی ۱۸۵ کیلوگرم در جایگاه هفتم استارت لیست قرار دارد.

*برنامه رقابت سایر وزنه‌برداران ایرانی به شرح زیر است:
سه‌شنبه ۱۹ مهر ؛فاطمه کشاورز در گروه A دسته ۶۴ کیلوگرم (۱۴:۰۰)
کشاورز با رکورد ورودی ۱۹۸ کیلوگرم در استارت لیست پنجم است.
چهارشنبه ۲۰ مهر؛ فروغ یونسی در گروه B دسته ۷۱ کیلوگرم (۱۱:۳۰)
یونسی با رکورد ورودی ۱۹۰ کیلوگرم در استارت لیست در رده دهم است.
چهارشنبه ۲۰ مهر؛ الهه رزاقی در گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم(۱۴:۰۰)
رزاقی با رکورد ورودی ۲۱۳ کیلوگرم در استارت لیست در رده هفتم است.
پنج‌شنبه ۲۱ مهر؛ محمد زارعی و مسعود چترایی در گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم(۱۴:۰۰)
زارعی و چترایی هر دو با رکورد ورودی ۳۵۰ کیلوگرم در استارت لیست پنجم هستند.
پنج‌شنبه ۲۱ مهر؛ ابریشم ارجمندخواه در گروه A دسته ۷۶ کیلوگرم(۱۶:۳۰)
ارجمندخواه با رکورد ورودی ۲۱۳ کیلوگرم در استارت لیست پنجم است.
جمعه ۲۲ مهر؛ سیده الهام حسینی در گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم(۱۴:۰۰)
حسینی با رکورد ورودی ۲۳۰ کیلوگرم در استارت لیست همراه با نماینده قزاقستان در استارت لیست اول است.
شنبه ۲۳ مهر؛ علیرضا معینی سده در گروه B دسته ۸۶ کیلوگرم(۱۱:۳۰)
معینی با رکورد ورودی ۳۵۰ کیلوگرم در استارت لیست نهم است.
شنبه ۲۳ مهر؛ رضا بیرانوند در گروه A دسته ۸۶ (۱۴:۰۰)
بیرانوند با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم در استارت لیست پنجم است.
شنبه ۲۳ مهر؛ رضا دهدار در گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم (۱۶:۳۰)
دهدار با رکورد ورودی ۳۷۵ کیلوگرم در استارت لیست بعد از فارس الباخ قطری که رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم را ثبت کرده دوم است.
یکشنبه ۲۴ مهر؛ رسول معتمدی و امیر عزیزی در گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم (۱۰:۳۰)
معتمدی با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم و امیر عزیزی با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم به ترتیب در رده های اول و سوم استارت لیست قرار دارند.
یکشنبه ۲۴ مهر؛ فاطمه یوسفی در گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم (۱۳:۰۰)
یوسفی با رکورد ورودی ۲۳۰ کیلوگرم در استارت لیست پنجم است.
یکشنبه ۲۴ مهر؛ علی داوودی و محسن دادرس در گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم (۱۵:۳۰)
دادرس با رکورد ورودی ۴۲۰ کیلوگرم و داوودی با رکورد ورودی ۴۰۰ به ترتیب در استارت لیست بعد از گور مبیناسیان ارمنستانی که با ‌‌دو بنده بحرین وزنه می‌زند و رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم را داده است در رده های دوم و سوم قرار دارند.

*ترکیب تیم ملی مردان:
دسته ۶۱ کیلوگرم: مجید عسگری
دسته ۸۹ کیلوگرم: محمد زارعی و مسعود چترایی
دسته ۹۶ کیلوگرم: علیرضا معینی و رضا بیرالوند
دسته ۱۰۲ کیلوگرم: رسول معتمدی  و رضا دهدار
دسته ۱۰۹ کیلوگرم: امیر عزیزی
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: علی داودی و محسن دادرس

* ترکیب تیم ملی بانوان: 
۵۹ کیلوگرم: پوپک بسامی
۶۴ کیلوگرم: فاطمه کشاورز
۷۱ کیلوگرم: فروغ یونسی و الهه زراقی
۷۶ کیلوگرم: ابریشم ارجمندخواه
۸۱ کیلوگرم : الهام حسینی
۸۷+ کیلوگرم: فاطمه یوسفی


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید