مهر/ نفرات برتر انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در ماده کامپوند مشخص شد.
مسابقات انتخابی تیم ملی کامپوند طی دو روز برگزار شد و نفرات برتر مرحله مقدماتی و حذفی مشخص شدند.

نفرات برتر مرحله مقدماتی 
بخش بانوان
۱- هاله ایزدخواه
۲- گیسا بایبوردی
۳-حانیه اسلامی
بخش مردان
۱-محمدصالح پالیزبان
۲- محمد معدن دار
۳-هادی نوری

نفرات برتر مرحله حذفی
بخش بانوان
۱-هاله ایزدخواه
۲-گیسا بایبوردی
۳-پریسا سپاهانی
بخش مردان
۱-آرمین پاکزاد
۲-محمد معدن دار
۳-محمدصالح پالیزبان


ما را در کانال تلگرامی «کانال ورزش» دنبال کنید